Hishio Concert – Erika Kawashimo (harp)

2009ev512008.6.7

http://ameblo.jp/erikaharp/